top of page

 

大瑋汽車有限公司

 • 詳細靠行費/合作社費

  每月靠行費1200元 ,年繳靠行費12000元,押金0元

  可接受出廠幾年內之車輛 請電話詢問                                                     
  聯絡人 高櫻雪
  電話 0921 141 005
  辦事處地址 基隆市中正區中正路448號

   

   

   

   

 • 和潤交通有限公司、萬海交通有限公司、佑安交通有限公司、 正興交通股份有限公司、萬昌交通股份有限公司、雨港交通股份有限公司

bottom of page