top of page

 

裕發交通有限公司

 • 詳細靠行費/合作社費

  每月靠行費1200元 ,年繳靠行費12000元,押金0元

  可接受出廠幾年內之車輛 請電話詢問                                                     
  聯絡人 高櫻雪
  電話 0921 141 005
  辦事處地址 基隆市中正區中正路448號

   

   

   

   

 • 揚達交通企業有限公司、大德交通有限公司、天松交通有限公司、 偉達交通有限公司、海港交通事業有限公司、金石交通有限公司、誼達交通股份有限公司 富源交通股份有限公司、佳億交通企業有限公司、天倫交通有限公司、銀川交通有限公司 基新汽車股份有限公司

bottom of page